փետրվարի 22 ոյ յո-իո ուղագրություն

ոյ, յո-իո

  1. Լրացրու՝ գրելով յո, ոյ, իո երկհնչյունները:
    Միլիոն, յոդ, չեմպիոն, ռադիո, մարմարյոն, արդյոք, ամբյոն, քսանյոթ, ռադիոընդունիչ, օրիորդ, կոմիսիոն, այո, Սրապյոնյան, Պյոտր, ռադիոկայան:
  2. Գոյ և յոթ արմատներով հնարավորինս շատ բառեր կազմիր:

յոթանասունյոթ,յոթհարյուրյոթ,յոթտռիլյառդյոթ,տասնըյոթ

գոյական,

  1. Լրացրու համապատասխան բառերը՝ հետիոտն, հոբոյ, խոյակ, թեորեմ, ռադիո:

Ա) Նավագախմբում լավ նվագող չկա:
Բ) երկաթի վրա նռներ և խաղողի ողկույզներ են քանդակված:
Գ) Այս ճանապարհը մեր համար է:
Դ) լավ հողորդում են Կոմիտասի ստեղծագործություններից:
Ե) ….. կարելի է ապացուցել:
4. Յոթ և յոդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:

ես յոթ տարեկան չեմ

իմ ձեռքին յոդ քսեցին

5. Երկխոսություն կազմիր՝ գործածելով արդյոք, նոյեմբեր, միլիոն և այոբառերը:

 

արդյոք նոյեմբերը ունի միլիոն որ

ոչ

31 որ ունի

այո:

 

 

Реклама

փետրվարի 22

Եվ մոռացված և անմոռաց հեքիաթներ,
Լույս հնչյուններ, որ դողում են աշխարհում,
Քնքուշ աստղեր, որ վառվում են ու մարում.
— Կյա՛նքս, նա էլ մի լուսեղեն հեքիաթ էր…
Ճառագայթներ, որ շողացին ու չկան,
Մթնշաղի ուրվագծեր նրբահյուս.
Կյա՛նքս, հեռվում անհայտ կորած մի հեզ լույս,
Որ չի վառում ո՛չ անցյալը, ո՛չ ներկան։
Հեռածավալ անհայտներում պահվտած
Գալիք օրերն անհուն, անտես խավարում.
— Կյանքս հավետ քեզ անծանոթ տաճարում
Կանթեղի պես առկայծում է քո դիմաց…

պատասխանելով այս հարցադրումներին՝
Ինչո՞ւ ընտրեցիր հենց այդ բանաստեղծությունը: ին դուր էկավ այս պատմությունը
Ի՞նչ ես զգում, տեսնում և լսում բանաստեղծությունը կարդալիս: այս բանաստեղծությունը կարդալիս ես հանգստանում եմ
Ի՞նչ ես մտածում և հիշում բանաստեղծությունը կարդալիս: լուսին մութ գիշեր և աստղեր
Ինչպե՞ս կվերնագրեիր բանաստեղծությունը:լույս

Առաջադրանք 1.

Ճի՞շտ է, որ 5-ը 25 թվի բաժանարարն է:
25:5=5
Պատասխան՝ այո:

Առաջադրանք 2.

Թվարկիր 9 թվի բոլոր երկնիշ բնական բազմապատիկները:
Պատասխան՝ 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99

Առաջադրանք 3.

Առանց հաշվարկների որոշիր, թե ո՞ր ամենափոքր պարզ թվի բազմապատիկն է 1945 արտադրյալը:
Պատասխան՝ 1945 արտադրյալը        3 -ի բազմապատիկն է:

Առաջադրանք 4.

5543241

ա)1, 2, 5, 10   բ)1, 3, 5, 15   գ)1, 2, 3, 6, 9, 18    դ)1, 2, 4, 5, 10, 20    ե)1, 2, 3, 4, 6, 12, 24

զ)1, 3, 9, 27    է)1, 31            ը)1, 2, 4, 8, 16, 32   թ)1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40  ժ)1, 2, 4, 7, 8, 14, 56

Առաջադրանք 5.

5413

ա)1, 2, 3, 4, 5,

բ)2, 4, 8, 16, 44

գ)5, 10, 15, 20, 795

դ)11, 22, 44, 88, 110

ե)36, 72, 108, 144, 180

զ)57, 114, 171, 228, 570

է)121, 242, 363, 484, 1210

ը)572, 1144, 1716, 2288, 5720

թ)901, 1802, 2703, 9010, 90100

ժ)1200, 2400, 3600, 4800, 60000

 

Առաջադրանք 6.

5241

2, 3, 6, 9, 18

Առաջադրանք 7.

4521

90:5=18

90:6=15

Այո, կարող են.

 

14.02.2018թ.

0. 356շ

ա) 1300000 սմ²=13 մ²

21 կմ²=21000000 մ²

բ)2800000000 մ²=2800 կմ²

6500000000 սմ²=65/100 կմ²

2470000 մ²= 247 հա

675 կմ²=67500 հա

2.069866

Կ-11 սմ²

Ե-14 սմ²

Տ-18 սմ²

3.3654

ա)2 սմ    գ)5 մմ     ե)1 դմ

բ)3 մ       դ)4 սմ     զ)8 մ

4.8562

S1=S2

S1=25×4=100(սմ²)

100:20=5(սմ)

Պատ.՝5 սմ: